[uClibc-cvs] uClibc/test/stat Makefile,1.8,1.9

Erik Andersen andersen at uclibc.org
Fri Jan 2 23:07:54 UTC 2004


Update of /var/cvs/uClibc/test/stat
In directory nail:/tmp/cvs-serv473/stat

Modified Files:
	Makefile 
Log Message:
Do not make tests depend on CC, since we no longer build a wrapper.


Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /var/cvs/uClibc/test/stat/Makefile,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -d -r1.8 -r1.9
--- Makefile	18 Oct 2003 10:20:52 -0000	1.8
+++ Makefile	2 Jan 2004 23:07:50 -0000	1.9
@@ -34,7 +34,7 @@
 	-@ cat stat.c
 	-@ echo " "
 
-stat: stat.c Makefile $(TESTDIR)/Config $(TESTDIR)/Rules.mak $(CC)
+stat: stat.c Makefile $(TESTDIR)/Config $(TESTDIR)/Rules.mak
 	-@ echo "-------"
 	-@ echo " "
 	-@ echo "Compiling vs uClibc: "
@@ -64,7 +64,7 @@
 	-diff -u stat_glibc.out stat.out
 	-@ echo " "
 
-stat64: stat.c Makefile $(TESTDIR)/Config $(TESTDIR)/Rules.mak $(CC)
+stat64: stat.c Makefile $(TESTDIR)/Config $(TESTDIR)/Rules.mak
 	-@ echo "-------"
 	-@ echo " "
 	-@ echo "Compiling vs uClibc: "
More information about the uClibc-cvs mailing list